Przebudowa drogi powiatowej nr K1943, odcinek 1: od km 7+007 do km 7+867 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr K1942 w km 7+134,50 w miejscowości Krzyszkowice, odcinek 2: od km 9+940 do km 10+740 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr K1947 w km 10+740 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki.

W środę 3-go czerwca podpisana została umowa na wykonanie przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej K1943. Wykonawca obydwu zadań wyłoniony w ramach postępowania przetargowego, natychmiast przystąpił do organizowania placu budowy i realizacji powierzonych mu zadań. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi (w Krzyszkowicach i w Sieprawiu), przebudowana zostanie jezdnia na dł. ok. 1,7 km wraz z poszerzeniami, przebudowane zostaną pobocza na chodnik z kostki betonowej o dł. blisko 1,5 km oraz zjazdy i odwodnienie. Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa powstanie przejście dla pieszych z tzw. azylem. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 2 mln 375 tys. zł.


W czwartek 4 czerwca 2020 roku odbył się końcowy odbiór zrealizowanego zadania. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1940 z drogą nr K1939 została zakończona. Całość: rondo wraz z połączonymi z nim odcinkami jezdni z chodnikami mają ostateczny kształt, i co trzeba przyznać bardzo dobrze wpisuje się w krajobraz. Inwestycja  dofinansowana  z Funduszu Dróg Samorządowych i kosztowała (w tys. zł) 985 873 zł.

Finansowanie:

585 543 tys. zł – Fundusz Dróg Samorządowych

240 330 tys. zł – Powiat Myślenicki

160 000 tys. zł – Gmina Sułkowice

Rozpoczął się remont ulicy Parkowej na Zarabiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do mostu na pot. Kobylak. Remontowany odcinek ma długość ok. 0,6 km, obejmuje, frezowania starej nawierzchni, wbudowanie nowej nawierzchni, regulację wysokościową pokryw studni i wpustów ulicznych. Koszt remontu, finansowany ze środków Powiatu Myślenickiego to ponad 150 tys. zł.

Jutro tj. 02.06.2020 r. (wtorek)  należy liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie. Ponadto - co ważne - w godzinach przedpołudniowych 9 – 12 odcinek pomiędzy ul. Malinową a ul. Leśną będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów. Na pozostałej części ruch lekki będzie odbywał się po wyznaczonych objazdach. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie, kierujących ruchem oraz o wyrozumiałość i rozwagę. Dziękujemy.

7 maja 2020 roku podpisano umowę, 14 maja 2020 roku przekazano teren  budowy wykonawcy, który przystąpił do organizowania sobie placu budowy i rozpoczął roboty budowlane. Efektem inwestycji Powiatu Myślenickiego realizowanej z udziałem finansowym Gminy Sułkowice (finansowanie 50/50) ma być wkrótce ok. 0,5 km nowego chodnika wraz z odwodnieniem.

Wartość robót: ok. 282 tyś zł.

W ramach bieżącego utrzymania rozpoczęły się prace remontowe na moście w miejscowości Rudnik gmina Sułkowice. Roboty obejmą zabezpieczenie antykorozyjne stalowych barier na samym moście jak i sąsiadującej z nim stalowej kładki dla pieszych, montaż fragmentu bariery energochłonnej przy dojeździe do mostu oraz ogólne prace porządkowe na obiekcie. Prace odbywają się bez utrudnień tzn. bez czasowych zamknięć dla ruchu.

Trwa końcowy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Wzdłuż wybudowanych w ubiegłym roku chodników wbudowywane są nowe warstwy nawierzchni jezdni. Do wykonania pozostało dosypanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego oraz prace porządkowe.

Mimo trudnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemicznym w naszym kraju, przy determinacji wykonawcy i inwestora oraz przy sprzyjającej pogodzie prace na budowie w miejscowości Krzywaczka wkroczyły w końcową fazę. Wykonane zostały w całości chodniki, skrzyżowanie dróg nr K1939 i K1940 otrzymało nowy kształt – ronda trzywylotowego a na jezdni wbudowywane są aktualnie nowe warstwy nawierzchni bitumicznych. Z przewidzianego do zrealizowania zakresu pozostanie jeszcze oznakowanie poziome i pionowe oraz prace porządkowe. Zaangażowanie wszystkich w realizację tej budowy oraz utrzymująca się dobra pogoda pozwala sądzić, że jej zakończenie nastąpi wkrótce a nowe odcinki przebudowanych dróg wraz z nową nawierzchnią jezdni, chodnikami, odwodnieniem i rondem zostaną mimo wszelkich trudności zakończone w terminie a mieszkańcy i podróżni będą mogli korzystać z dróg K939 i K1940 bez utrudnień.

Rozpoczęły się prace remontowe ok. 750-cio metrowego odcinka ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach. Roboty obejmują remont nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych oraz odwodnienia. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 605 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 007 tyś zł.

Zakończyły się prace na drodze powiatowej nr K1935 w miejscowości Jasienica. Roboty obejmowały rozbiórkę starego mostu i budowę w jego miejsce nowego obiektu mostowego o klasie nośności B. Przebudowane zostały również dojazdy do nowego obiektu mostowego po obu jego stronach o łącznej długości blisko 1 km. Inwestycja współfinansowana była ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 991 234 zł. Pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 3 921 tyś zł.

 

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kapliczce przy ulicy 3-go Maja. Obiekt ten to powstała w 1864 roku kapliczka słupowa z figurą Chrystusa Frasobliwego. Prace sfinansowane zostały ze środków Powiatu Myślenickiego oraz pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Małopolska Pamięta - zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii” w wysokości 12 500 zł.

Wartość robót: ok. 40 tyś zł.

Mocno wyeksploatowany odcinek drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka o długości blisko 0,5 km zyska nową nawierzchnię i pobocza. Roboty obejmują wbudowanie nowej nawierzchni o szerokości 5,5 m oraz wykonaniu poboczy. Planowane jest zakończenie prac jeszcze w tym roku. Inwestycja realizowana jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 160 tyś zł.