Aktualizacja z dn. 2016-08-01:

Rozpoczął się ostatni, III etap przebudowy drogi nr K1925 – wprowadzono już objazd do m. Węglówka pokazany na rysunku C1. Teraz podróżujących od strony Myślenic i Dobczyc objazd zmusza do dojechania drogą wojewódzką nr DW964 do Kasiny Wielkiej i stamtąd drogą powiatową nr K1626 w stronę Węglówki.

----

Kierujących się do Kobielnika lub Węglówki ze względu na przebudowę dróg nr 1926 Lipnik-Kobielnik i 1925 Wiśniowa-Kobielnik-Węglówka może spotkać konieczność wydłużenia drogi objazdem.
Firma wykonująca przebudowę nawierzchni zamierza od 14 lipca zamknąć możliwość przejazdu drogą nr 1926 i uruchomić objazd, którego schemat prezentujemy poniżej:

 

W dłuższej perspektywie mają być zamykane odcinki drogi nr 1925. Schematy objazdu dla drugiego i trzeciego etapu prac są dostępne tutaj

 

Rozpoczął się ostatni, III etap przebudowy drogi nr K1925 – wprowadzono już objazd do m. Węglówka pokazany na rysunku 1c. Teraz podróżujących od strony Myślenic i Dobczyc objazd zmusza do dojechania drogą wojewódzką nr DW964 do Kasiny Wielkiej i stamtąd drogą powiatową nr K1626 w stronę Węglówki.

Zbliża się czas zakończenia prac przy rondzie u zbiegu ulic 3-go Maja i Kniaziewicza.

Szczególnie przykre utrudnienia w ruchu pojawią się podczas wykonywania nawierzchni bitumicznej na dojeździe od strony ulicy Poniatowskiego. Podczas układania nawierzchni wyrównującej będą to połówkowe zamknięcia jezdni z ręcznym kierowaniem ruchem wahadłowo, a przy masie ścieralnej (ostatnia warstwa masy) pojawią się nawet przerwy w ruchu.

Etap w którym przewidywana jest organizacja wahadłowa będzie realizowany już w sobotę piątego grudnia. Prac kończących wykonanie nawierzchni należy się spodziewać w niedzielę lub na początku przyszłego tygodnia.

Kierowcom radzimy jazdę w stronę Sułkowic ulicami Reja, Jordana, Dąbrowskiego, Kniaziewicza lub w przypadku pojazdów przekraczających tonaż 7t nawet poprzez „zakopiankę” i dalej drogę wojewódzką nr 955. Powrót do Myślenic będzie znacznie prostszy – pojazdy będą kierowane na nowym rondzie w ulicę Kniaziewicza.

Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie. Podczas budowy, nawet przy bardzo uciążliwych chwilowych przerwach w ruchu na ulicy Słowackiego nie było więcej niż zwykle zdarzeń drogowych. Owszem - można mieć obawy, czy agrafka spełni swoje zadanie w godzinach szczytu, szczególnie tuż po otwarciu Galerii Myślenickiej. Liczymy jednak, że pomimo stosunkowo „krótkich” świateł zielonych w stronę Dobczyc nie będzie zatorów na dwa, czy trzy cykle. Teraz ważna jest mądra ocena sytuacji przez kierujących. Mając dwie dobre możliwości opuszczenia ulicy Słonecznej warto się rozejrzeć przed wyjechaniem z parkingu i wybrać kierunek, który daje większe nadzieje płynnego poruszania się.

Poniżej można obejrzeć rysunki otwartej nowej stałej organizacji ruchu.

W związku z pytaniami, które docierają do ZDP publikujemy standardy odśnieżania obowiązujące na naszych drogach (są one załącznikiem do przetargu na utrzymanie zimowe dróg). Oferenci między innymi od nich uzależnili ceny, które podali.

W skrajnych sytuacjach pogodowych standardy te dopuszczają ośmio lub dwudziesto-cztero godzinne przerwy w komunikacji. Prosimy więc kierowców o wyrozumiałość i dobre, zimowe przygotowanie pojazdów. Wykaz dróg do utrzymania zawierający informacje o obowiązującym standardzie można znaleźć na naszej stronie w dziale „Zamówienia publiczne”, w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2015.

Więcej…

Prace kończące budowę dodatkowej przeprawy przez potok Bysinka (wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwa ścieralna) – będą prowadzone w piątek i sobotę 23 i 24 października. Część z nich będzie odbywać się z zawężeniem pasów ruchu. Najpoważniejsze utrudnienia związane będą z wykonaniem jezdni w stronę miasta. Wtedy trzeba liczyć się z około sześciogodzinnym zamknięciem ulicy Słowackiego. Do miasta można się wtedy będzie dostać przez zjazd w ulicę Daszyńskiego. Kłopot z dojazdem zaprocentuje większą trwałością nawierzchni ze względu na to, że będzie ona wykonana w całości – bez tzw. szwu.

Więcej artykułów…